220E05 7C5632 95714D 96682D C2A47E CEC5C0 D2BA98 EAE0D7

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

karvansara-کاروان سرا

Posted by
LASGERD (lasjerd, Iran) on 12 April 2013 in Architecture and Portfolio.

karvaansara-کاروان سرا

Canon PowerShot SX10 IS 1/200 second F/4.0 ISO 80 5 mm

lasjerd village
مجموعه عکس روستای لاسجرد
------------------------------------------------------

لاسجرد یا لاسگرد، یکی از روستاهای شهرستان سمنان در استان سمنان ایران است.

این روستا مرکز دهستان لاسگرد در بخش سرخه‌است. لاسجرد در ۳۵ کیلومتری باختر سمنان جای گرفته‌است. مردم این روستا به گویش لاسگردی از گروه زبان‌های سمنانی سخن می‌گویند.
کاروانسرای شاه عباسی و امامزاده سید رضاو قلعه ی اشکانی از آثار تاریخی این روستا می‌باشند.

سلوکیان برای ادامه فرمانروایی خود تقریباً ۶۰ شهر در خاور و ایالت پارت بنا کردند. یکی از این شهرها آپاما بود که امروزه به نام روستای لاسجرد شناخته شده‌است.

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی زیباست و جالب
.
چه سنگ چین های خوبی
.
.
کادر عجیب و جالبی داره
نمی دونم می شده دقیق تر و منظم بسته بشه یا نه!!!؟

12 Apr 2013 12:52pm

@omid: بله به علت کمی وقت کاروان سرا داشت آماده می شد برای بازدید نوروز و مسول اونجا با رودر بایستی اجازه داد چند تا عکس از اونجا بندازم کاملا حق با شماست این عکسا مربوط به15 اسفنده91

Canon PowerShot SX10 IS
1/200 second
F/4.0
ISO 80
5 mm

architecture